Gratis frakt over 1000 kr / Vi har Vipps / Norsk håndverk

Tips til gravering av gifteringer


English below--- 
Sommeren er en tid jeg ofte får kunde bestillinger på gifteringer.
Det kan være butikker som ønsker gravering, eller kunder som vil ha ringer
spesial designet fra meg.
 
Gravering er en fantastisk måte å gjøre gifteringene dine unike og personlige.
Man kan gravere utenpå ringene eller på innsiden.
Som gravør har jeg ofte blitt spurt om hva som er vanlig å gravere på gifteringene.
Tradisjonelt graverer man innsiden av ringen med navn og dato på giftemålet.
Eks. Din XXX og Dato.
 
Men det er mange andre alternativer for de som ønsker noe som skiller seg ut!
Det kan være kallenavn, sitater, sangtekster, symboler, romantiske eller morsomme uttrykk.
 
Her kommer noen forslag til gravering.
 
Strofer / Sitat:
Til månen og tilbake
Here's looking at you, kid
One ring to rule them all
Come what may
You had me at hello
 
Romantiske:
Starten av for alltid
Verdt å vente på
Endelig
Du har mitt hjerte
Lille skje, Store skje
Din for alltid
Jeg elsker deg
Din elskede xxx
i går, i dag, i morgen
In hand & in heart
 
Morsomme:
Den som gir seg er en dritt
Gud hjelpe oss
Sammen er vi dynamitt
Sammen er vi kaos
Din heldiggris
Prisen på ringene: xxxx
Property of xxx
 
Som du nå ser så finnes det flere kreative muligheter til gravering av gifteringer,
men her kommer et viktig tips!!
Teksten bør være kort og presis. 
Det er ikke stor nok plass inne i ringen til å ha en lang tekst.
 
 
 

Tips for engraving wedding rings


 
During the summertime I often get customer orders for wedding rings.
It may be jewellery stores that just want engraving, or it may be commissions from
customers that want wedding rings designed by me.
 
Hand engraving is a fantastic way to make your wedding rings unique and personal.
You can order the rings to be engraved on the outside or the inside.
 
As an engraver I've often been asked about what is common to engrave
on peoples wedding rings. Traditionally you would engrave the inside of the ring
with name and wedding date.
Ex. Your XXX and date.
 
But there are so many other options for those who want something different!
It could be nicknames, quotes, lyrics, symbols, romantic or funny quotations.
I have in this post written down some engraving suggestions:
 
Quote:
To the moon and back
Here's looking at you, kid
One ring two rule them all
Come what may
You had me at hello
 
Romantic:
The start of forever
Worth waiting for
Finally
You have my heart
Small spoon, Big spoon
Yours forever
I love you
Your beloved xxx
yesterday, today, tomorrow
In hand & in heart
 
Funny:
Whoever gives up is a shit
God help us
Together, we are dynamite
Together we chaos
Your lucky bastard
The price of rings: xxxx
Property of xxx
 
As you have now read there are many creative ways to spice up
the engraving on your wedding rings.
But here is an important tip!!
The text should be short and precise.
It’s not a large space inside the ring, so a long text will be difficult.