Fonter til håndgravering

Dette er eksempler på fonter som kan håndgraveres. Om du ønsker en annen font, så kan du sende mail til kontakt@anehaugen.no for videre oppfølging. Trykk på linkene for å se hele alfabetet i fontstilen.
1. Skriveskrift 
Skriveskrift
2. Romersk Antikva
Romersk Antikva
3. Gotisk
Gotisk
4. Blokkskrift
Blokkskrift
5. Linjet Antikva
Linjet Antikva
6. Kursiv Antikva
Kursiv Antikva
7. Forenklet Skriveskrift
Forenklet skriveskrift