Mjølner - Tors hammer


 

English below ---

Dette innlegget skal gi et innblikk i hvordan jeg lager en spesialbestilling.

En kunde kontaktet meg og ønsket at jeg skulle designe en Tors Hammer.
Smykket skulle være et anheng i gult gull.
Jeg tegnet flere skisser som jeg viste til han.

Etter valg av design, smeltet jeg gull som jeg gjorde om til en bolt.

Bolten ble smidd og varmet opp i flere omganger. Denne prosessen kan ta tid.
Hvis man smir på gull og det blir for hardt, kan gullbiter flake av.
Dette vil en ikke, så jeg varmet det opp flere ganger.
Når metallet kommer opp i riktig temperatur så blir det mykt igjen og klar for en ny smi omgang.

Når jeg hadde smidd lengden og fått tykkelsen jeg ønsket, så var det tid for å sage ut formen.

Så skulle delene loddes sammen. Lodding er gullsmed begrepet for en varig sammenbinding
av flere metalldeler som gjennom varme og ved bruk av slaglodd har smeltet sammen.
De fleste smykker har blitt loddet. 

Når anhenget var ferdig loddet ble det filt og smerglet.

Så var det tid for håndgravering. Da bruker jeg en graverings stikkel,
som kan beskrives som en liten rar stål kniv for å skjære mønster i metall.
Det er ikke så mange håndgravører i Norge,
så kunder kommer ofte til meg spesifikk på grunn av dette.

Gull anhenget er gravert med mønster og runeskrift.

 ---

Mjolnir- Thor's Hammer.


This post will provide an insight into how I make custom designed jewellery.

A customer asked me to design a Thor's Hammer.
He wanted a pendant in yellow gold.
I drew several sketches that I showed him.

 After he chose the design, I melted gold and made it into a gold bar.

The gold bar was forged and heated up several times. This process can take some time.
The reason for heating up the metal is to make the gold soft. By forging the gold becomes very hard.
If you don't heat it up from time to time, parts of the metal can start falling off.

 After I forged the length and thickness I wanted, it was time to saw out the shape.


Then I had to solder the pieces together. Soldering is a jeweler's term for joining several
metal parts together by heat and solder (a lower melting point metal).
Most of the jewellery you find has been soldered. 

 After the pendant was soldered together, it was then filed and polished.

Then it was time for hand engraving. I use a graver to cut patterns into the metal. 
A graver can be described as a small strange looking knife.
There are not many hand engravers in Norway,
which is why many customers come specifically to me for hand engraving. 
 

The gold pendant is engraved with pattern and runes.


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published