Lady peacock; Påfugl anhenget


English below---

Jeg hadde et klart bilde av Lady Peacock i mitt sinn, hun skulle være elegant, litt sky
og stråle femininitet.

 


Jeg tegnet flere skisser av henne før hun dukket opp. Det tok lang tid å lage henne.
Først skulle jeg sage ut metall, file, smergle, polere, lodde før jeg kunne sette i gang
med min favoritt stund; Hånd gravering.

Før jeg startet på selve Lady Peacock, så graverte jeg tester.
Dette har jeg lært av erfaring alltid er lurt. Et pennestrøk gir et annet inntrykk
en et graverings kutt.Lyset reflekterer forskjellig utifra hvordan jeg
beveger stikkelen, og når jeg var fornøyd med testene, startet jeg på Lady Peacock.

Jeg har aldri sett på meg selv som svært tålmodig, men når jeg ser på arbeidet mitt,
og teller over timene jeg har brukt på et smykke, så er det vel på tide å innrømme
dette til meg selv. Jeg er visst litt tålmodig..

Da jeg var ferdig med å gravere Lady Peacock laget jeg en støpeform av henne.
Jeg likte henne så godt, men innså at det ville bli for dyrt for de fleste
om jeg skulle forsette å lage henne for hånd. 

Når jeg fikk Lady Peacock fra støperiet ble anhenget renovert og så gjort klart til å emaljering.
Emalje er en form for glasspulver som blir penslet på metallet.
Smykket blir så satt i en ovn (kiln) med svært høy varme der emaljen smelter
og blir til glass.

Her kan du se en video av hvordan Lady Peacock blir emaljert.
Denne har jeg filmet hos emaljeverkstedet Opro, som har spesialisert seg på
vakker emalje i over 30 år.

Som du ser, Lady Peacock skal gjennom mange prosesser før hun kan pryde din hals.

Dette gjør henne spesiell. Og i motsetning til mange andre smykker og påfugler,
så er Lady Peacock hundre prosent fra Norge <3

 

Lady Peacock; the silver pendant.

I had a clear image of Lady Peacock in my mind, she was elegant, a little shy
but expressing a radiant femininity. 

I drew several sketches of her before she appeared. It took a long time to create her.
First I sawed out the silver. Then I filed, sanded, polished and soldered
before I could start my favorite task; Hand engraving. 

Before I began engraving Lady Peacock, I made sure to make a testpieces.
From experience I have learned that by making engraving test I can develop
the jewellery further, or find a new approach then originally planned.  
Because a drawing, the stroke of a pen
gives a different expression than an engraving.
The light reflects differently by how I angle my graver,
so when I was satisfied with my testpieces, I started on Lady Peacock.
 

I have never thought of myself as a patient person, but when I look at my own work
and think about how much time I have spent on a piece of jewellery.
I think it's about time to admit to myself that I might have some patient in me..

When I had engraved Lady Peacock I made a casting mold of her. I loved her so much,
but I realized that she would become to expensive if I continued making her by hand.

When I got Lady Peacock back from the caster, I prepared her to be enamelled.
Enamel is a form of glass powder that is layed on the metal.
The jewellery is then put into an oven (Kiln) with very high temperature,
where the enamel then melts and becomes solid glass.

Here you can see a video of Lady Peacock enamelling process. 
I recorded this in Opro's workshop.
A family owned company that has specialized in beautiful enamel for over 30 years. 

As you can see, Lady Peacock goes through many processes before
she is ready to be worn around your neck.

This makes her special. And unlike many other jewellery and peacocks,
Lady Peacock is hundred precent from Norway <3


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published