Det unike Svale anhenget; fra en ide til et ferdig smykke.


English below---

Jeg var ute å spiste med en venninne. Hun hadde akkurat vært gjennom et brudd,
og var fortvilet over at alle smykkene hennes var fra eks-kjærester.


Hun ønsket å gi seg selv et helt unikt smykke. En vakker gave til seg selv.
Da jeg spurte henne hva hun ønsket seg, fortalte venninnen min at
smykket skulle være stort, bredt og One of a kind.
Hun ga meg frie tøyler til å lage noe helt spesielt.


Jeg bestemte meg for å dokumentere hele prosessen,
for å gi dere et innblikk på hvordan jeg går fra en ide til et ferdig smykke.
Jeg tegnet flere skisser til henne, og vi endte opp med en svale.

Svalen ble så tegnet over på transparent papir, så jeg kunne overføre tegningen til metall.

Da det var gjort begynte jeg å sage. Metallet er en stor plate sølv.

Når svalen var saget ut, var tiden inne for å file bort ujevnheter og skarpe kanter.

Så loddet jeg på to øsken. Dette er ringene som fester kjedet til anhenget.
Jeg penslet flussmiddel på hele smykket for å forhindre glødehud. 

Etter lodding ble metallet sunket ned i et syrebad.
Dette for å fjerne flussmiddel som omdannet seg til et glasshardt belegg.
For å gjøre smykket klart for gravering, ble det festet i Thermolock (plastikk). 

Jeg tegnet direkte på svalen med blyant gjennom graverings prosessen.
Jeg liker å gjøre dette for å kunne endre på graveringen hvis jeg ønsker det.

 

Når svalen var ferdig gravert, ønsket jeg å fatte en sten i øyet til svalen.
Min venninne har blå øyne, så jeg valgte ut en nydelig blå diamant. 

Tada! Her ser dere det unike svale anhenget ferdig til bruk.
Min venninne ble stor fornøyd og jeg fikk gleden av å lage noe
helt spesielt til en kjær venn. Jeg elsker jobben min!

 

The unique Swallow pendant; from idea to finished jewellery.

I was out for dinner with a girlfriend. She had just been through a breakup,
and was frustrated because she had discovered that all of her jewellery
was from past relationships.


She had decided to give herself a beautiful gift, and was wondering
if I could make her a  One of a kind pendant. 

I decided to document the entire process, so I could give you
an insight on how I go from an idea to a finished piece of jewellery.
I drew several sketches, and we ended up with a big swallow.

The swallow was then drawn onto transparent paper,
so I could transfer the drawing to the metal.

When that was done I started sawing. The metal is a plate of sterling silver.

When the swallow was sawed out, I filed away the sharp edges. 

Then I soldered on two rings to attached the chain to the pendant .
I used flux on the metal to prevent firescale.

After soldering the metal was sunk in an acid bath.
This is to remove flux that has through the process turned to a hard coating.
To make the jewellery ready for engraving, it was attached in ThermoLock (plastic ).

I drew directly on the swallow with a pencil through the engraving process.
I like to do this in order to change the engraving if I want to.

When I had finished engraving the swallow, I decided to set a stone in the swallows eye. 
Since my friend has blue eyes, I went with a lovely blue diamond.

Tada! Here you can see the One of a kind swallow pendant ready to be worn.
My girlfriend was ecstatic, and I got the pleasure to creating
some special for a dear friend. I love my job!

 

 


1 comment


  • Ingebjørg Strand

    Jeg synes alle mennesker skulle vært flinkere til å kjøpe egne smykker og ikke vente på at en skal få et smykke av en annen person, for i forventningene kan også skuffelsene ligge, så kjøp selv og takk hjertelig når du får, men ikke forvent at du alltid skal få. Gaver er hjertes hukommelse, så ikke glem å gi et smykke til en mann, selv om du er kvinne. Ha en god mandagskveld-


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published