På nye reiser… Fra Bishopsland til SkottlandEnglish below ---
I 2009 reiste jeg til Skottland for å fordype meg i håndgraverings kunsten.
Vi var en gruppe med smykkedesignere fra Bishopland som skulle lære
håndgravering av Mester gravør Malcom Appleby.
Jeg hadde allerede en BA i smykkedesign i baklomma,
og hadde da jobbet et år i England ved å selge egenproduserte smykker.
Bishopsland Educational Trust var og er et gullsmed/ sølvsmed verksted som fokuserer på å
fremme nyutdannede smykkedesignere. De ønsker å gi sine elever en introduksjon på arbeidslivet
innenfor trygge rammer. Dette gjør de ved å arrangere utstillinger, motivere elevenes designutvikling,
holde businesskurs og kurse de nyutdannede innenfor gullsmed og sølvsmed teknikker.
 
Det var gjennom Bishopsland jeg møte Malcolm Appleby og ble kjent med graveringskunsten.
Mitt første møte med gravering var ikke lett, dager med såre tomler og blødene kutt var realiteten,
men som uken gikk ble jeg mer og mer forelsket i teknikken.
 
For graveringen transformerte den kjedelige metall overflaten til et skinnende dekorativt mønster,
som ga et reflekterende lys som for meg var magisk.


(Min første gravering. 2009)
 
Kort tid etter Skottland reiste jeg til San Fransisco. Der fortsatte jeg med å lære om gravering av
Mester Gravør Hratch Nargizian. ( En fantastisk historie jeg vil fortelle mer om en annen gang)
Jeg fikk tre fine måneder i San Francisco og begynte etter den tid å gravere
mine smykke kolleksjoner.
 
Jeg holdt kontakten med Malcom Appleby ved å sende han graverings oppdateringer.
Og ønsket i mitt indre, meg tilbake til Skottland for å fordype meg mer i håndgravering.
Det tok meg noen par år før jeg turte å spørre, men da jeg endelig ringte han,
så ble jeg invitert til Skottland før jeg rakk å invitere meg selv. 


(Meg og Malcolm. 2014)
 
I januar 2013 og 2014 reiste jeg til Skottland for å gravere.
Turene ga meg alltid inspirasjon, motivasjon og ny lærdom.  


Malcolm Appleby er en anerkjent gravør med over 50 års erfaring.
Han er utrolig dyktig designer, gullsmed og håndgravør og blir beundret av mange,
med god grunn.


(Malcolm Appelby, Modern Silver)
 
(Phoenix belt buckle. Malcolm Appleby)
 
Han har blant annet gravert kronen til Prince Charles, ”The Coronet of Charles”,
King George VI Diamond Stakes Trophy, av De Beers,
håndgevær til The Royal Armouries som stilles ut i Tower of London og mye mer.
 

 (Capercaillie silver pendant. Malcolm Appleby)
 
Denne sommeren ble jeg invitert av Malcolm til
”The Hand Engravers Association of Great Britain” Symposium.
Dette er Storbritannias håndgraverings forbund, og annet hvert år arrangeres
det et helg event i august for alle medlemmer. 
Jeg ble invitert som den første norske gravøren til dette symposiumet,
og ble kjent med mange talentfulle gravører!


Første dagen tilbringte vi i Edinburgh.
Et av medlemmene, Miriam Hanid hadde en solo-utstilling på The Scottish gallery,
som vi fikk muligheten til å se.
Miriam er en dyktig sølvmed som sisselerer og graverer sine verk.
Hennes arbeid er helt nydelig!

 
(Miriam's utstilling. The Scottish gallery)

(Inner light bowl av Miriam Hanid)
 

(Meg og Miriam. 2015)

Dagene etterpå var vi i verkstedet til Malcolm.  


 
Det ble mye hyggelig bekjentskap, teknikk utveksling, powerpoint presentasjoner
og en workshop i linoleums printing.
En teknikk som har noen likhetstrekk til graveringskunsten.

  
 
Jeg savnet kattepusen min, så jeg endte opp med lage et bilde av han.

 
 

Mine turer til Skottland har satt sine spor.
Jeg setter så pris på den skotske naturen og vennligheten.
På mine reiser dit så får jeg reflektert over arbeidet mitt, livet og mine mål.
Grandtully vil alltid være for meg et magisk sted fullt av skinnende mønster og reflekterende lys.


(Tegning jeg laget i Skottland. 2015)
 
 
(Brev jeg ga til Malcolm. 2013)
 

(Meg og Malcolm. 2015)
 

 
--- 
 

On new journeys ... From Bishopland to Scotland

 
In 2009, I traveled to Scotland to discover the art of hand engraving.
I went there with a group of jewellery designers from Bishopland to spend a week,
being taught engraving by Master engraver Malcolm Appleby.
I already had a BA in jewellery design, and I had worked a year in England selling my jewellery..
 
Bishopsland Educational Trust was and is a goldsmith / silversmith workshop that focus on
promoting newly gratuated jewellery designers.
They are a post graduate residential course that provides help with
the transition from university to becoming a self employed maker.
They do this by arranging exhibitions, motivating the student's designwork,
introducing business, silver and jewellery techniques courses.
 
It was through Bishopsland I meet Malcolm Appleby and discovered the art of engraving.
My first days of engraving was not easy, sore thumbs and bloody cuts was the reality,
but as the week went by I fell more and more in love with this technique.
 
Because for me hand engraving transformed a plain metal surface to
bright cuts of decorative patterns.
It reflected light so graciously that it must have been magic.

 
(My first engraving. 2009)
 
Shortly after Scotland I moved to San Fransisco.
Where I continued to learn about engraving by Master Engraver Hratch Nargizian.
(An amazing story I will tell more about that another time)
After three great months in S.F I went home to Norway and started engraving
my own jewelery collections.
 
I kept in touch with Malcom Appleby by sending him updates about my engraving,
while I secretly wanting to revisit Scotland.
It took me a few years before I dared to ask Malcolm,
but when I finally called him, he invited me visit before I could even ask.

 
In both January 2013 and 2014, I traveled to Scotland to engrave.
The journeys gave me inspiration, motivation and new wisdom.
 
 

 
Malcolm Appleby is a renowned engraver with over 50 years of experience.
He is an incredibly talented designer, goldsmith and hand engraver
and he is admired by many, for good reason.

 
 (Malcolm Appelby, Modern Silver)


(Phoenix belt buckle. Malcolm Appleby)
 
He has engraved the crown to Prince Charles, "The Coronet of Charles",
King George VI Stakes Diamond Trophy, De Beers,
even guns at The Royal Armouries on display in the Tower of London and much more.
 
 


 (Capercaillie silver pendant. Malcolm Appleby)
 
This summer I was invited by Malcolm to
"The Hand Engravers Association of Great Britain" Symposium.
This event is arrange every second year in august for all the members of the association.
I was invited as the first Norwegian engraver ever to visited this symposium,
and became friends with many talented engravers!

 
 
During the first day of the symposium we all met in Edinburgh.
One of the members, Miriam Hanid had a solo-exhibition at The Scottish gallery,
which we all wanted to see. Miriam is an accomplished silversmith
spesialising in chasing and engraving. Her work is absolutely stunning.


(Miriam's exhibition. The Scottish gallery)

(Inner light bowl. Miriam Hanid)
 
 
 (Me and Miriam. 2015)
 
The following days were spent in Malcolm Appleby’s workshop in Grandtully.


Where we shared technical experiences, insights, powerpoint presentations
and had a print workshop in linoleum.
An art form that has some similarities to engraving.


 
I missed my cat, so I ended up making a picture of him.

 
 

My trips to Scotland has left their mark.
I so dearly appreciate the Scottish nature and kindness.
On my travels there, I’ve had time to reflected on my work, my life and my goals.
And Grandtully is for me a magical place full of bright cuts and reflecting lights.


(Drawing I made in Scotland. 2015)
 

(Letter I gave Malcolm. 2013)
 

(Me and Malcolm. 2015)
 


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published